TWITTER FACEBOOK
| | | |

İhale Duyuruları

 

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Manisa Turgutlu Urganlı Termal Turizm Merkezi'ne ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca 27/08/2008 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında lisanssız güneş enerjisi santrali amaçlı alt ölçekli imar planlarının hazırlanabilmesine ilişkin hazırlanan plan notu ilavesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 23/03/2017 tarih ve 2017-05/11 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır.

03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik"in 15. maddesi gereğince 25/05/2017-26/06/2017 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda ve www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde ilan edilmiştir.

İlanen duyurulur.

 

GÖSTER