TWITTER FACEBOOK
| | | |

İhale Duyuruları

 

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

         1- Mülkiyeti Belediyeye ait 18 (onsekiz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.

         2- Satış İhalesi 14.02.2017 Salı günü satış listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

         3-  İhaleye katılabilmek için:

  • Tebligat adresi
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

         4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

         5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.        

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Hakan SEZER

                                                                                                                      Başkan Adına

                                                                                                                                Başkan Yardımcısı

 

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI

Sıra

MEVKİİ

ADA

PARSEL

Miktarı

m2

CİNSİ

Muhammen Bedel/TL

Geçici Teminat

İhale Günü

      Saati

1

YILDIRIM MAH.

1552/5

885.30

ARSA

320.000 TL

9.600 TL

14.02.2017

14:30

2

YİĞİTLER MAH.

1012/25

286.90

ARSA

143.000 TL

4.290 TL

14.02.2017

14:40

3

YİĞİTLER MAH.

1012/24

280.76

ARSA

140.000 TL

4.200 TL

""

14:45

4

YİĞİTLER MAH.

1012/19

266.74

ARSA

133.000 TL

3.990 TL

""

14:50

5

YİĞİTLER MAH.

1012/27

299

ARSA

149.000 TL

4.470 TL

""

15:00

6

YİĞİTLER MAH.

1012/26

292.30

ARSA

146.000 TL

4.380 TL

""

15:10

7

YİĞİTLER MAH.

1014/57

148.29

ARSA

74.000 TL

2.220 TL

""

15:05

8

SARIBEY MAH

344 Parsel

5.000

TARLA

50.000 TL

1.500 TL

""

15:10

9

İZZETTİN MAH.

79 Parsel

7.500

TARLA

55.000 TL

1.650 TL

""

15:15

10

DAĞYENİKÖY MAH.

357 Parsel

816

ARSA

1.000 TL

30 TL

""

15:20

11

DAĞYENİKÖY MAH.

354 Parsel

2.212,00

TARLA

10.000 TL

300 TL

""

15:25

12

DAĞYENİKÖY MAH.

301 Parsel

228

ARSA

5.000 TL

150 TL

14.02.2017

15:30

13

9.MINTIKA

2384/3

173

ARSA

70.000 TL

2.100 TL

14.02.2017

15:35

14

9. MINTIKA

2426/15

396

ARSA

160.000 TL

4.800 TL

""

15:40

15

9. MINTIKA

2405/2

968

ARSA

160.000 TL

4.800 TL

""

15:45

16

BOZKIR

127/16

11.478.75

TARLA

18.000 TL

540 TL

""

15:50

17

BOZKIR

101/11

199

ARSA

1.500 TL

45 TL

""

16:00

18

GÖKGEDİK

33

4.200

TARLA

20.000 TL

600 TL

14.02.2017

16:05

 

GÖSTER