TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2021 tarih 58 sayılı kararı ve 14.09.2021 tarih 2021/519 sayılı kararı ile; UİP-45743015 Plan İşlem Numaralı, 6. Mıntıka Mahallesi, 768 ada 52 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 14/10/2021 – 15/11/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda,www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Çepnidere Mahallesi Muhtarlığında, taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.