TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 02.08.2022 tarih 60 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28.11.2022 tarih 808 sayılı sayılı kararı ile; İlçemiz Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19/12/2022 – 19/01/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda ve www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Derbent Mahallesi Muhtarlığında ve taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.