TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN UİP-4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planına askı süreleri içerisinde gelen (2326-1698-2919-2182-2855-2933-2873-2872-2810- 1690 adalar arasında kalan Ergenekon Mahallesi ile Osmancık Mahallesini birbirine bağlayan yol ve dere hattının düzenlenmesi) itirazın değerlendirilmesi sonucunda Belediyemiz Meclisinin 03.11.2020 tarih 69 sayılı kararı ve 12.01.2021 tarih 2021/11 sayılı kararı ile itiraza konu alanda düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19/10/2021 – 21/11/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Ergenekon Mahallesi Muhtarlığında ilan edilmektedir. İlanen duyurulur.