TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 tarih 48 sayılı kararı ve 14.09.2021 tarih 2021/512 sayılı kararı ile; UİP-45544942 Plan İşlem Numaralı, 5. Mıntıka, 1276 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19/10/2021 – 22/11/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Selvilitepe Mahallesi Muhtarlığında, taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.