TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.11.2022 tarih 748 sayılı sayılı kararı ile “...Turgutlu İlçesi 5. mıntıka Mahallesi 1276 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına yönelik 17.05.2021 tarih ve 47 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararına ilişkin alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.09.2021 tarih 512 sayılı kararının İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebiyle yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğu, 1276 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin plan değişikliği ile ‘Lise Alanı, Ortaokul ve İlkokul Alanı ve Halk Eğitim Merkezi Alanı’ olarak düzenlenerek planlanması..” hükmü kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmış olduğu belirlenmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 17/01/2023 – 17/02/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, Selvilitepe Mahalle Muhtarlığında, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde ve alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir. İlanen duyurulur.