TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uyarınca tanzim edilen Tapunun Yayla Mahallesi 970, 973, 974 ve 982 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan 484 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 30/06/2020 tarih 726 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12/08/2020 tarih 2020/2580 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 23/11/2020 ile 23/12/2020 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyrulur.