Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz Yıldırım Mahallesi 637 ada 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 ve 638 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 485 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin 27.11.2020 tarih 1238 sayılı Encümen Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17.03.2021 tarih 1412 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 05.04.2021 ila 05.05.2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.