TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 745 ada 29, 32, 33, 43 parseller ve 744 ada 65 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 486 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 06.04.2021 tarih 249 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 14.07.2021 tarih 4548 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 31.08.2021 ila 30.09.2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.