TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 1744 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 487 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin 16.02.2021 tarih 2412 sayılı Encümen Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 07.04.2021 tarih 1997 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 28.04.2021 ila 28.05.2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyrulur.