TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 9.Mıntıka Mahallesi 759 ada 14, 15, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 488 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin 13/08/2021 tarih 649 sayılı Encümen Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 06/10/2021 tarih 6910 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 01/12/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyrulur.