TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 6.Mıntıka Mahallesi 2526 ada 10 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 489 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 22.10.2021 tarih 892 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 23.02.2022 tarih 824 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 05.04.2022 ila 05.05.2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.