TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 2754 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 493 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 28.12.2021 tarih 1116 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 02.03.2022 tarih 942 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 05.04.2022 ila 05.05.2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.