TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 1673 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 494 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 01/04/2022 tarih 307 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/08/2022 tarih 3925 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 19/09/2022 ile 18/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.