TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN


Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/02/2021 tarih ve 2021/75 sayılı kararı ve Belediyemiz Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile onaylanan İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11/12/2020 tarih ve 13790 sayılı kararı ile Hacı Zeynel Camii ve haziresine ilişkin belirlenen koruma alanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 02/04/2021 – 03/05/2021 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda ve www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde ilan edilmiştir.

İlanen duyurulur.