Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 22.02.2021 tarih 15 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2022 tarih 2022/3 sayılı kararı ile; UİP-45075987 Plan İşlem Numaralı, İlçemiz 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut (TİCK) Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 07/03/2022 – 07/04/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Selvilitepe Mahallesi Muhtarlığında, taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.