Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz Çepnidere Mahallesi 0 ada 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 342, 344, 345, 684, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ve 702 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 491 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 04/02/2022 tarih 125 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13/04/2022 tarih 1385 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 13/05/2022 ila 12/06/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyrulur.