Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 780 ada 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 37, 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 492 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 18/03/2022 tarih 266 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/07/2022 tarih 3128 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 14/09/2022 ile 13/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.