TWITTER FACEBOOK
| | | |

Kent Konseyi

KENT KONSEYİ NEDİR ?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder. 

YÜRÜTME KURULU 

ASİL ÜYELER

KOMİSYONLAR

1 BAŞKAN Sait KAYA    
2 Mehmet ÖLMEZ    
3 Hayrettin USLU    EĞİTİM-KÜLTÜR VE GENÇLİK
4 Nacittin DURAK    ÇEVRE / EĞİTİM-KÜLTÜR VE GENÇLİK
5 Gülten KARAGÖZ    KADIN ÇALIŞMA / SOSYAL YARDIMLAŞMA
6 Murat ÇİÇEKÇİ    TİCARET VE EKONOMİ
7 Dr. Murat YÜCETÜRK    ENGELLİLER VE SAĞLIK
8 Gökhan GÖRMEZ    ASAYİŞ VE TRAFİK / ÇEVRE
9 Aysel YİĞİT    ENGELLİLER VE SAĞLIK

 

   TURGUTLU KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  ( Word belgesi olarak indirebilir ya da görüntüleyebilirsiniz... )