Açılırı Menü

İlgi ( a ) ve ( b ) sayılı yazılar gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak Belediye Başkanlığımızda Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 ( bir ) adet İnşaat Mühendisi ve 1 ( bir ) adet İnşaat Teknikeri kadrosu için 2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı açılacağı ilg ( c ) yazımız ile Belediye Başkanlığımız tüm birimlerine bildirilmiştir.

Unvan Değişikliğine Tabi tututlacak Boş Kadrolar için aşağıda aranan nitelikleri taşıyan 2 ( iki ) adet personelimiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdrülüğüne ilgi ( ç ) ve ( d ) dilekçeleri ile müracaat etmişlerdir.

İlgi ( e ) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Duyuru ve Başvuru başlıklı 11inci maddesini 6'ıncı fıkrasında "Yerel yönetimlerin personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edilir."denilmektedir.

2024 yılı Unvan Değişikliği Sınavına katılacak personel bilgileri, sınıf ve kadroları aşağıda belirtilmiştir.

S.NO :ADI SOYA DISINIFIKADRUNU N BULUNDU ĞU BİRİMUNVA NIDERECE SİKADR O ADETİARANACAK ÖZEL ŞARTLARARANACAK GENEL ŞARTLAR
1.Ahmet Yasin ERENTeknik Hizmetler Sınıfıİmar ve Şehircilik MüdürlüğüMühendis51 Adet
1-Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokulla rın İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde n Mezun Olmak. 2-Öğrenim Durumları İtibarı İle Atanacağı Kandro Ünvanını ( İnşaat Mühendisliği Görevini ) İhraz Etmiş Olmak

1-Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Olmak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde Belirtilen Süre Kadar Hizmeti Bulunmak
2.
Melih DİNÇE L

Teknik Hizmetl er Sınıfi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tekniker
31 Adet
1-En Az Iki Yıl Süreli Mesleki veya Teknik Yüksekokulla rın İnşaat Teknolojisi Bölümünden Mezun Olmak Suretiyle İnşaat Teknikeri Ünvanını Kazanmış Olmak.

1-Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Olmak. 2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde Belirtilen Süre Kadar Hizmeti Bulunmak