KENT KONSEYİ NEDİR ?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

YÜRÜTME KURULU
ASİL ÜYELER ÇALIŞMA MECLİSLERİ ÇALIŞMA GRUPLARI
1Fehmi GÜLENKADIN VE ÇOCUK MECLİSİDOĞA VE HAYVAN HAKLARI KORUMA GRUBU
2Nacittin DURAKGENÇLİK MECLİSİTARIM VE HAYVANCILIK GRUBU
3Ayşegül KARADİŞENGELLİ MECLİSİAFET VE KRİZ YÖNETİMİ GRUBU
4Halit İlker CANMUHTARLAR MECLİSİNDENSOSYAL YARDIMLAŞMA VE TÜKETİCİ HAKLARI GRUBU
5Metin SERTÇEVRE VE SAĞLIK GRUBU
6İsmail ALSAÇDENETLEME ÇALIŞMA GRUBU
7Adnan AYANTİCARET VE EKONOMİ GRUBU
8Mehmet HALICIOĞLUAR-GE VE AVRUPA BİRLİĞİ GRUBU
9Evrim OFLAZASAYİŞ VE TRAFİK GRUBU
10Seyhan KARADUMANEĞİTİM KÜLTÜR, TARİH VE GENÇLİK GRUBU
11Ali YILDIRANCAN
12Muammer ARABULAN
13Faik DERELİ
14Murat ÇİÇEKÇİ
15Cem YILDIRANCAN
16Hasan YAMAN
17Haşim KARATAŞ
18Mehmet ÖLMEZ
19Atilla KUTLU
20Naci TUNCEL
21Ali Yavuz DEMİRELLİ

TURGUTLU KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ