TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1) İlçemiz Cuma(Camiönü) Pazar yerinde 12 adet dükkan (4 Adet Balıkçı, 4 adet Tavukçu, 4 Adet Peynir-Zeytin) 49 Manav Tezgahı (20 Adeti Köşe 29 Adet Ara Manav), 3 Adet Bakkaliye Tezgahı( 2 Adet Köşe 1 Adet Ara Bakkaliye) ve 19 Adet Tuhafiye( 4 Adet Köşe 15 Adet Ara Tuhafiye) kura usulüyle tahsise acılacaktır.

 

2) Tahsis Ücretleri:

Dükkanlar: 300.000 TL

Ara Tezgahlar : 180.000 TL

Köşe Tezgahlar: 225.0000 TL

4) Tezgah Tahsisi için Müracaat edecek kişilerden:

A- Tezgah talebi için tebligat adresi içeren dilekçe.

B- İkametgah ve Nüfus sureti.

C- Müracaat edenler 18 yaşını doldurmuş olacaktır.

D- Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

E- Kayıt olduğu Oda belgesi

F- Vergi kaydı.

G- İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak

5) Eski Cuma(Camiönü) Pazar yerinde tezgah ve tezgahları bulunan esnaflarımız sadece mevcut tezgahlarının taşınması ile ilgili kura çekimine katılabileceklerdir. Yeni tezgah kura çekimine katılamayacaklardır.

6) Kura çekimine katılmak isteyen 4. maddedeki şartları karşılayan vatandaşların tahsis ücretinin %25’ini yatırarak başvuru aşamasında dekontunu istenen evraklara koyarak teslim ederek, kura çekiminden sonra tamamını yatıracaktır.

7) Tahsis işleminde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazaryerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilmektedir.

8) 12/07/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Pazar yerleri yönetmeliğinin 37. Maddesinde yer geçen Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanmayan ve yönetmeliğe aykırı hareket eden esnafların tezgahları iptal edilecektir.

9) Tahsise çıkan tezgahlara yeteri kadar başvuru olmaz ise öncelik Cuma Pazar yerinde tek tezgahı olanlara, yine katılım olmazsa diğer ilçemiz dışında ikamet eden pazarcı esnaflara hak tanınacaktır.

10) İstekliler İstenen evrakları en geç 27 Eylül 2023 Çarşamba Günü Saat: 17:00’a kadar Zabıta Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Tezgah Tahsisleri 28 Eylül 2023 Perşembe günü Saat 09:00’da Eski Belediye Salonunda Belediye Encümenince Noter huzurunda yapılacaktır.

11) Şartname mesai saatleri içerisinde İlan panosunda ve Turgutlu Belediyesi internet sayfasında görebilir.