Evren ERBAŞ SER

1978 yılında Manisa’ nın Turgutlu İlçesinde doğdu. Hilal İlkokulu, Turgutlu Ortaokulu (Gazi Ortaokulu) ve Turgutlu Lisesinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce Çevre Mühendisliği Bölümünü çok iyi dereceyle bitirdi. Çocukluğunda ve gençliğinde Turgutlu ‘da , Üniversite Eğitimi sırasında İzmir Bornova’ da yaşadı, lisans eğitiminin ardından Turgutlu’ ya geri döndü. Eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl milli eğitim bünyesinde vekil öğretmenlik yaptı. Üç yıl otomotiv sektöründe planlama dağıtım sorumlusu olarak görev aldı. 2005 yılında Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı. Daha sonra görevini Temizlik İşleri Müdürlüğünde devam ettirdi. 2017 yılında Temizlik İşleri Müdürü oldu. 2019 yılında Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve bir erkek çocuk annesi olan Evren Erbaş SER Turgutlu ‘da yaşıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür. Müdürlüğün teşkilat yapısı müdür, idari işler birimi ve çevre biriminden oluşur.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri :

a) Belediye hudutları içindeki yerleşim alanında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak, çöp biriktirme mahalline taşımak veya bu görevi yüklenici firmanın yerine getirmesini sağlamak. b)Belediye hudutları içerisinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. Maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsalara yeteri kadar ve kentin görünümüne bozmayacak şekilde çöp bidonu, çöp konteynerı koymak.

c)Belediye hudutları dahilinde bulunan cadde ve sokaklarını süpürmek veya yüklenici firma tarafından süpürülmesini sağlayarak devamlı olarak temiz tutmak

d)Belediye hudutları dahilinde kurulan semt pazarların çöplerin toparlanması ve naklinin yapılması veya yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması

e)Kurulan Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması veya bu görevin yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması

f)Belediye hudutları dahilinde bulunan kamuya ait tüm boş alanların temizlenmesi

g)Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent halkının temizliğe katılımını sağlamak.

h)Belediye hudutları dahilinde bulunan çöp konteynırlarının tamir bakım ve boya işlerinin yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteyner temini

ı)Kurban alanlarının temizliğinin yapılması, bölge dahilinde bulunan ana cadde ve sokakların, cami, alt geçit ve ızgaralarının temizliğinin yapılması, yıkanması veya bu görevin yüklenici firma tarafından yapılmasının sağlanması

i)Belediye hudutları dahilinde çöp toplama ve taşıma işlerinin zamanında ve programlı yapılmasını sağlamak

j)Transfer istasyonundan verilen dökümler sonucu günlük, aylık ve yıllık çöp miktarının tespiti edilmesi

k)Başkanın vereceği emir doğrultusunda gerekirse çöp toplama nakli işine ait ihale dosyalarının hazırlanması ve ihale işlemlerinin yürütülmesi

l)Belediye sınırları dahilinde Atık Yönetimi (ambalaj atığı, atık pil, ömrü tamamlanmış lastikler, elektronik atıklar) ile ilgili eğitim çalışmalarını yürütür

m)Belediye hizmet binasının temizliği ve belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi işlemlerini sağlamak

n)Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda çevre kirliliği, atık piller ve geri dönüşümün önemi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak

o)Vatandaşlardan gelen özel ilaçlama taleplerini meclisin belirlediği fiyatlar üzerinden yerine getirmek

ö)Halkın çevre bilincini geliştirici her türlü çalışmaları yapmak

p)Belediye mücavir alanlarında G.S.M işyeri ruhsatlarının verilmesi

r)Belediye tarafından verilen ruhsatlarda komisyon çalışmalarına katılmak

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ