Açılırı Menü

  • Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/w0g5lc5n04nc/public_html/wp-content/themes/ajans360/single-duyurular.php on line 53

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

     Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif   12 (oniki) adet  iş yeri ve lojman vasfındaki taşınmazlar  2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma usulu ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

     İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İş yeri ve konut  olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en  geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar Belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

 A)       İhale Edilecek taşınmazlar;

1)Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:104 Düğün Salonu            Aylık:8.800,00-TL          Geçici Teminat: 9.504,00-TL ve ayrıca 50.000,00-TL Ek Teminat

2) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:105                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

3) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:106                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

4) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:107                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

5) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:109                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

6) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:110                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

7) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:111                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00- TL

8) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:101                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00-TL

9) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:102                           Aylık:500,00-TL  Geçici Teminat:540,00-TL

10) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :2 No:103                          Aylık:400,00-TL  Geçici Teminat: 432,00-TL

11) Turan Mah. Belediye Pasajı Kat :1 No:8                            Aylık:800,00-TL   Geçici Teminat: 864,00-TL

12)Urganlı Mah. Lojman No:9 Daire:4                                 Aylık:575,00-TL   Geçici Teminat:621,00-TL

 İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir. İhalenin ilk sözleşmesi Noter huzurunda yapılacak olup, tüm vergi resim ve harçlarla (Damga vergisi-karar pulu ) Noter masrafları istekliye aittir. Ayrıca bu iş yerlerinin varsa mevcut Elektrik ve su borcu ile binanın bakım onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya aittir. Kira sözleşmesinden itibaren 5(beş) gün içerisinde Elektrik ve Su aboneliklerini istekli üzerine almak zorundadır.

MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ VE SAATİ

   İhale 26/12/2023 Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.

MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

  1. Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  4. Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  5. Geçici  teminat belgesi
  6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise Noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.    

İhale Şartnamesi 13 madde ve 2 sayfadan ibaret olup, Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler  Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden  incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 40 TL (kırk lira) bedel karşılığında satın alabilirler.