#

Başkan Çetin Akın: “Çamur atmalarla siyaset yapılamaz”

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. İki maddenin görüşülüp karara bağlandığı Şubat Ayı Meclis Toplantısında, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişilere 1000 TL para çıkarttığı iddiasıyla ilgili şikayet üzerine yapılan tahkikat ve ön inceleme sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı bu sebeple soruşturma izninin verilmemesi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin Akın, “Elazığ depremine gönderdiğimiz yardımlarda olduğu gibi bize atılan bir iftirayı daha sonuçsuz bıraktık! Her zaman söylüyorum tüyü bitmedik yetimin hakkını biz yemeğiz ve yedirmeyiz. Bir iddiası olan varsa belgeleriyle çıkar söyler ama böyle çamur atmalarla, kirli işlerle siyaset yapılmaz” dedi.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının birinci maddesinde 2021 yılı Ocak ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 01.02.2022 Tarih 105 Sayılı Turgutlu Belediyesi Encümen Kararı ile Belediyemiz Başkanlığına bağışlanması kabul edilen İlçemiz 6. Mıntıka 3231 ada 1 parsel ve 2653 ada 6 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanın park alanı gösteriminin rekreasyon alanı gösterimine dönüştürülmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Yardımlar yönetmeliğe uygun yapıldı, görevi kötüye kullanma suçu oluşmadı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dilek ve temenniler bölümünde Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişilere 1000 TL para çıkarttığı iddiasıyla Kamu Hukuku adına Manisa Valiliğinin şikayeti üzerine yapılan tahkikat ve ön inceleme sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı bu sebeple soruşturma izninin verilmemesi kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Çetin Akın, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kamu Hukuku adına Manisa Valiliğinin şikayeti üzerine Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişiler adına 1000 TL para çıkarttığı, çıkan bu paraları Ziraat Bankası hesabına yatırdığı bu şekilde başkalarına da aynı muameleyi yaptığı iddiaları ile ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının 18/10/2021 tarihli ve 2021/5856 sorgu no’lu yazısı ile Turgutlu Belediye Başkanlığında görevli ve olayla ilgisi bulunan personel hakkında görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili olarak hazırlanan 25/11/2021 tarihli ön inceleme raporu doğrultusunda tüm yapılan tahkikatlar ve ön inceleme neticesinde Sosyal Yardım ve Değerlendirme Komisyonu’nda yer alan komisyon üyeleri tarafından yapılan yardımlarla ilgili gerçekleştirilen işlemlerin ve yardım başvurusunda bulunanlardan aranacak belgelere ilişkin olarak yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen belgelerden tabloda eksik alınanlarla ilgili olarak sistem sorgulaması ve ilgili kurumdan yapılan yazışma neticesinde ilgili kişilere yardım yapılmasının Turgutlu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Ayni ve Nakdi Yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı, Turgutlu Belediye Başkanlığında görevli kişiler hakkında görevi kötüye kullanmak suçunun oluşmadığı anlaşıldığından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunu’nun altıncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.”

“Çamur atmalarla, kirli işlerle siyaset yapılmaz”

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliği gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan gıda ve eşya malzemelerinin yerine ulaştırılmadığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla görevini kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmeyeceği için soruşturma izni verilmediği kararını da meclis toplantısında paylaşan Başkan Çetin Akın, söz konusu her iki iddia ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Elazığ depremine gönderdiğimiz yardımlarda olduğu gibi bize atılan bir iftirayı daha sonuçsuz bıraktık! AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş’ın yaptığı “Deprem sonrasında HDP tarafından organize edilen, devlet eliyle yardım kampanyalarına aykırı şekilde davrandığı” iftirası beni çok yaralayan bir konuydu. Bu konuyla ilgili yaptığı iftira hakkında hala bir özür bekliyorum. Bana çamur atanlarla da özür dilemedikleri sürece helalleşmeyeceğim. Bu ithamlarda bulunanları Allah’a havale ediyorum. Bütün Turgutlu duysun; beş yılın sonunda Turgutlu Belediyesini kim 1 TL Çetin Akın’a, şehir meclis üyelerine, daire müdürlerine menfaat sağladığını duyarsa o kişi, bu ben de olsam burada olmayacak. Her zaman söylüyorum tüyü bitmedik yetimin hakkını biz yemeğiz ve yedirmeyiz. Bundan herkes, tüm Turgutlu emin olsun. Beni yapamadıklarımızla eleştirin, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirememekle eleştirin. Ama bilin ki ben isteyerek veya istemeyerek tarafıma, kendime, çocuklarıma, aileme, yakın çevreme bir menfaat sağladıysam o gün, ben yokum. Bir iddiası olan varsa belgeleriyle çıkar söyler ama böyle çamur atmalarla, kirli işlerle siyaset yapılmaz.