#

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Salonunda gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan Eylül Ayı Meclis Toplantısında Başkan Çetin Akın toplantının açılış konuşmasını da gerçekleştirdi. Başkan Akın konuşmasında Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Akın 1 Eylül Dünya Barış Günü olması sebebiyle dilek ve temennilerini de yine meclis toplantısında dile getirdi.

“Kurtuluş Mücadelemizde şüphesiz ki Turgutlu’muz ve Turgutlulu büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz canları pahasına şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin bağımsızlığı için yiğitçe mücadele etti, savaştı. Yunan Ordusu topraklarımızdan geri çekilirken uğradıkları ağır yenilginin acısıyla şehirlerimize ve halkımıza zarar vermek için geçtikleri tüm bölgeleri yaktı yıktı, insanlarımıza acımasızca zarar verdi. Turgutlu’muz da düşman kuvvetlerinin en çok zarar verdiği yerlerden biri oldu” diyen Başkan Akın, 7 Eylül günü atalarımızın azimleri, cesaretleri sayesinde Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtularak tamamen bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi ve tüm vatandaşların Turgutlu’nun Kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Konuşmasında 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılına da değinen Başkan Akın, 12 Eylül darbesiyle antidemokratik yollardan yönetime el konulduğunu, siyasi görüşleri nedeniyle birçok insanın insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını, darbenin olumsuz etkilerinin bugün bile yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Akın 12 Eylül ve 15 Temmuz gibi tüm darbelerin Türkiye’nin kara lekesi, kara tarihi ve geçmişi olduğunu da vurguladı.

Başkan Akın konuşmasının sonunda ise 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Gazilere saygılarını iletirken ebediyete intikal eden tüm gazileri saygı ve rahmetle andı. Başkan Akın ayrıca 26 Eylül Dil Bayramını kutlayarak Türkçenin dünyanın en saygın ve zengin dilleri arasında yeri ve öneminin artması temennisinde bulundu.

Eylül Ayı Meclis Toplantısının ilk gündem maddesi olarak 2020 Ağustos ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşüldü. Gündemin ikinci maddesi ise “Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu, Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve Trafik ve Ulaşım Komisyonlarına Meclis üyelerimizden müteşekkil, 1 yıl süreyle ve 5 kişiden oluşmak üzere üye seçilmesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olarak “Belediyemiz 2021 yılı Gelir Tarifelerinin komisyona sevk edilmesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise “21/08/2020 tarih ve 898 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2021 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesi “21/08/2020 tarih ve 901 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2021-2023 bütçesinin görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesi olan “Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz Yedieylül Mahallesi 2787 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi” maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesi “İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3116 ada 1 parselde kayıtlı Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ait 128188/591205 oranında hisse (1281,88 m2) ile İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3113 ada 5 parselde kayıtlı Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait 57058/363915 oranında hissenin (570,58 m2) Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin Genel Kurul kararına istinaden yapılan başvurusu ile 1 TL iz bedelle Turgutlu Belediye Başkanlığına satış işleminin yapılması hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesi “2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesine istinaden hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife raporunun tarife komisyonuna sevki hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde ise “İlçemiz Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak No:14/Z01 adresinde bulunan lokanta olarak faaliyet gösteren Gülter DEMİRAL’a ait işyeri ruhsatının şahsın talebi üzerine İçkili Lokanta olarak değiştirilmesi ve bahse konu işyerinin 14/10/1197 tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğu ile reddedildi.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.