Komisyon Üyelerinin Belirlendiği Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında 20 Madde Karara Bağlandı

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Nisan ayı meclis toplantısında iki ek gündem maddesiyle birlikte toplam 20 madde görüşülüp karara bağlandı.

Nisan ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında “Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan eğitimde, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta çağdaş bir seviyeye ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti devletini çocuklarımıza emanet edebilmek adına çok çalışmaya devam edeceğiz. Yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza hakkın, hukukun, adaletin, barışın, kardeşçe yaşamanın eşsiz güzelliklerini bugünden yaşatacağız” sözleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kandil Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da tebrik eden Başkan Çetin Akın, “Kandil Gecesi’nin ve Ramazan Bayramı’nın sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum” dedi.

Meclis Üyesi Yaşar Kozak’a rozeti Başkan Akın taktı

Başkan Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Mürşit Gedizli’nin milletvekili aday adayı olması sebebiyle meclis üyeliğinden istifa etmesinin sonrasında meclis üyeliği görevine başlayan Yaşar Kozak’a meclis üyeliği rozetini takarak yeni görevinde başarılar diledi.

Komisyon üyeleri belirlendi

Nisan ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, “2023 yılı Mart ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Yıllık Faaliyet Raporu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediye Encümeni Üye Seçimi hususu” görüşüldü, Cem Yıldırancan, Hüseyin Maliz ve Hasan Koç Encümen Üyesi olarak seçildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “Meclis 2. Başkan Vekilinin belirlenmesi hususu” görüşüldü, Olcay Özsürücü oy çokluğuyla seçildi. Gündemin beşinci maddesinde, “İmar Komisyon Üyelerinin belirlenmesi hususu” görüşüldü, Hasan Yaman, Ahmet Orhan, Yaşar Kozak, Ferhat Yıldız, Veysel Başçı oy birliğiyle seçildi. Gündemin altıncı maddesinde, “Plan-Bütçe Komisyon Üyelerinin belirlenmesi hususu” görüşüldü, Hüseyin Maliz, Ahmet Cüneyt Simav, Tanıl Sevenler, Hasan Koç, İsmail Parmaksız oy birliğiyle seçildi. Gündemin yedinci maddesinde, ”İhtisas Komisyonlarının kurulması ve üye sayısının belirlenmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi hususu” görüşüldü. Buna göre Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna, Barış Erbaş, İbrahim Gökdere, Nevin Baş, İhsan Tuğrul Yüksel, Serhat Seyhan oy birliğiyle seçildi. Engelli ve Kadın Hakları Komisyonuna, İlhami Dinçer, Ahmet Cüneyt Simav, İsmail Parmaksız, Mustafa Yavaş, Hasan Koç oy birliğiyle seçildi. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna, İbrahim Gökdere, Barış Erbaş, Olcay Özsürücü, İhsan Tuğrul Yüksel, Mustafa Yavaş oy birliğiyle seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna Aydın Ercan, İbrahim Gökdere, Veysel Başçı, Hasan Buka, Ferhat Yıldız oy birliğiyle seçildi. Tarife Komisyonuna Fehmi Gülen, Recep İşleyen, Olcay Özsürücü, İbrahim Çevikbudakçı, Yaşar Kozak oy birliğiyle seçildi. Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonuna Fehmi Gülen, İlhami Dinçer, Olcay Özsürücü, İhsan Tuğrul Yüksel, Ömer Sakı oy birliğiyle seçildi. Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonuna Hasan Yaman, İlhami Dinçer, Veysel Başçı, Semih Adıgüzel oy birliğiyle seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna İlhami Dinçer, Recep İşleyen, Olcay Özsürücü, İbrahim Çevikbudakçı, İbrahim Kara oy birliğiyle seçildi. Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Muhammet Naci Tunçel, Aydın Ercan, Olcay Özsürücü, Serhat Seyhan, Ömer Sakı oy birliğiyle seçildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “Belediyemiz sosyal tesislerinde uygulanan ve mevcut fiyat tarifesinde bulunan ürünlere ait fiyatların yeniden değerlendirilmesi için konunun tarife komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, “03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren EYT kapsamında, Turgutlu Belediyesinde çalışmakta olup emekliliğe hak kazanan ve emekliliğe ayrılma talebinde bulunan personellere kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından AŞ.den kredi kullanılması ve kredi kullanımı için hazırlanacak başvuru evraklarına imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı gereğince Belediyemiz ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile yapılacak protokol kapsamında ‘Ata topraklarında kalan tarihimiz’ konulu kuzey Makedonya gezisine katılacak Meclis üyelerine gri pasaport müracaatının yapılması ve geziye katılacak 41 kişinin konaklama ve yol giderlerinin Belediyemizce karşılanması hususları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “UKOME'nin 11.02.2022 tarih ve 2022/21 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı ile hazır beton firmaları ile ilgili, izin verilen/yasaklanan güzergâhlar, çalışma saatleri, izin belgesi verilmesi, araçlara takip sistemi ile kamera takılması ve ID numaralarının ilgili birimlere bildirilmesi konularında karar alınmış ve Yetki Belgesi ile Güzergâh İzin Belgesi iş ve işlemler hakkında işlemler yapıldığı, bu karara istinaden Beton Taşıma ve Güzergâh İzin Belgesi düzenlenmesi kapsamında kesilecek olan harç bedeli ve Yenilenebilir enerji sistemleri proje kontrol bedelinin belirlenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 1278 Ada 12 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on dördüncü maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 2636 Ada 17 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/6 sayılı İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on beşinci maddesinde,” İlçemiz 5.Mıntıka 2626 Ada 7 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/7 sayılı İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on altıncı maddesinde, “Ergenekon Mahallesinde yeni açılan sokaklara isim verilmesi maksadıyla hazırlanan İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on yedinci maddesinde, “Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, proje kontrolü aşamasında mimari ve statik açıdan alınması gereken önlemlerle ilgili, plan notlarında ilave ve değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan İmar Komisyon Raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on sekizinci maddesinde, “Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2023 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın’a, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz’a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz Akçapınar Mahallesi 141 ada 29 parsel sayılı taşınmazda Akaryakıt ve LPG servis istasyonu amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan dosyasının değerlendirilmek üzere konunun imar komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündemin yirminci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.