#

Şehit Onur Karakaya’nın Adı Ölümsüzleşti

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan ocak ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında alınan karara göre Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar Mahallesinde yapımı tamamlanan parka şehit Onur Karakaya’nın adı verilecek.

Ocak ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, yeni yılda koronavirüs tehlikesinin tamamen ortadan kalkarak pandemi sürecinin sona ermesini ümit ettiğini söyledi. Pandemi sürecinin en başından beri toplum sağlığının korunmasını için çalıştıklarını belirten Başkan Çetin Akın, Turgutlulular’ın koronavirüsten en az şekilde etkilenmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, şehit polis memuru Fethi Sekin, Münir Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Kamer Genç, Ayşen Gruda, İsmail Cem, Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Prof. Dr. Muammer Aksoy’u vefatlarının yıl dönümlerinde andı. Başkan Akın aynı zamanda 2 Ocak’ta doğum günü olan Barış Manço ve 15 Ocak 1902 yılında dünyaya gelen usta şair Nazım Hikmet’i de konuşmasında andı. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayan Başkan Akın, “Türkiye’nin artık basın özgürlüğünde son sıralarda olmamasını; düşünceleri, söyledikleri ve yazıları sebebiyle hiçbir gazetecimizin haksız yere özgürlüklerinin elinden alınmamasını, gazetecilerimizin baskı ve sansüre maruz kalmamalarını yürekten ümit ediyorum” dedi. Başkan Akın konuşmasının sonunda ise geçtiğimiz yıl Elazığ’da meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bir buçuk yılda belediyenin 9 Milyon TL borcunu ödedik

Turgutlu Belediyesinin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, 2020 yılı itibariyle toplam borcun 32,5 milyon TL olduğunu yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede 9 milyon TL borcun ödendiğini söyledi.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısının ilk gündem maddesi olarak, 2020 yılı Aralık ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü. Gündemin ikinci maddesinde Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2021 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Mustafa Yavaş, Ömer Sakı ve Cem Yıldırancan seçildi. Gündemin dördüncü maddesinde Şehitler Mahallesinde bulunan "Gaffar Okkan Sokak" isminin "Şehit Gaffar Okkan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması hususu görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde Belediyemizde çalışacak Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde İlçemiz 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Emsal=2.50, Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Belediyemiz İmar komisyonuna havalesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği İlçemiz Osmancık Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev alacak 6 (altı) adet bilirkişinin Belediye Meclisinde onaylanması hususu görüşüldü. Buna göre Ali Demirelli, Hüseyin Karaduğan, Yılmaz Elmas, İsmail Işık, Ahmet Kırtay ve Mustafa Çetin bilirkişi olarak belirlendi. Gündemin dokuzuncu maddesinde Belediyemiz Meclisinin 06/10/2020 tarih 62 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, UİP:4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (Plan Paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu)'na askı süresinde gelen Turgutlu Mimarlar Odası'nın 25/09/2020 tarih ve 12247 sayılı itiraz dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen Albayrak-Bozkurt Mahalleleri sınırları içerisindeki imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesine yönelik hazırlanan imar komisyon raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde ise uygulama yönetmeliğinin 6. maddesinde ‘OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kanun uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması halinde, ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.’ hükmü gereğince İlçemiz Çepnidere Mahallesi 239, 358 ve 680 sayılı parsellerin Turgutlu 1. OSB adına kamulaştırma işlemlerinin Belediyemizce yapılması hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on birinci ve son maddesinde ise ilçemiz Avşar Mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan parka henüz ismi verilmemiş olup, söz konusu parka Pençe-3 Harekatı sırasında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın isminin verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.