#

Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2 Şubat Salı Günü Yapılacak

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2 Şubat Salı günü, saat 18:00’da Eski Belediye Binasında yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek şubat ayı meclis toplantısında 7 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

Şubat ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Ocak ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi 6360 Sayılı Kanun gereği Köy Tüzel Kişilikleri sona ererek, İlçemize bağlanan Akçapınar, Akköy, Aşağı Bozkır, Avşar, Ayvacık, Baktırlı, Bozkır, Çampınar, Çatalköprü, Çepnibektaş, Çepnidere, Çıkrıkçı, Dağyeniköy, Dalbahçe, Gökgedik, Güney, Hacıisalar, Irlamaz, İzzettin, Kabaçınar, Karaköy, Karaoluk, Kayrak, Kurudere, Kuşlar, Musacalı, Musalar Yeniköy, Osmancık, Ören, Sarıbey, Sinirli, Sivrice, Temrek, Yakuplar, Yayla, Yeniköy ve Yunusdere Mahalleleri ile Belde Belediyesi Tüzel Kişiliği sona ererek İlçemize bağlanan Derbent ve Urganlı Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Özelliği Taşıyan Mahalleler olarak tespiti hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi Mülkiyeti Belediyemize ait iş yerleri müstecirlerinin Belediyemize vermiş olduğu 08/01/2021 tarih ve 276 evrak kayıt numaralı dilekçelerindeki, 2020 yılı Mart ayında başlayan COVİT-19 pandemisinden dolayı esnaflar olarak zor zamanlar geçirdikleri bazı işyerlerinin tamamen kapalı olduğunu ve açık olan iş yerlerinin de gelirlerinin 3/2 oranında azaldığı ve bu yüzden kira bedellerini ödemekte güçlük çektikleri 2021 yılı için yapılan kira artışlarının geri çekilmesi talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

Gündemin dördüncü maddesi 24 Aralık 2020 tarih 31344 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte; Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde , bulvar ,meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılarda elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesince açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz. Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 14/A-İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır, denmiştir. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik nedeniyle söz konusu yol bozma bedellerinin belirlenmesi ve Belediye hizmet tarife listesine eklenmesi için konunun Ücret Tarife Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesini. Gündemin beşinci maddesi Turgutlu Belediye Başkanlığı ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında “Mesleki, Teknik ve Genel Kurslar” düzenlenmesine dair hazırlanan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın’a imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi 05/01/2021 tarih ve 6 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemiz 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Emsal=2.50, Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik Belediyemiz Başkalığınca hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Şubat ayı meclis toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.