#

Turgutlu Belediye Meclisi 1 Kasım Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1 Kasım Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kasım Ayı Meclis Toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak da yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, “2022 yılı Ekim ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi, “Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli ve 84 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Selvitepe Mahallesi Pazar Yerinde Bulunan 2 adet tezgah tahsis ücretleri konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi, “Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli ve 83 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilmekte olan işletmelerin fiyat tarifesine yeni ürün eklenmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesi, “13.10.2021 Tarihli 31627 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik gereğince; yıkılacak yapılara yönelik, yıkım ruhsatı düzenleme zorunluluğu getirilmesi kapsamında kesilecek olan Yıkım Ruhsatlarının harç bedellerinin belirlenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi, “Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarihli ve 60 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Derbent Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesi, “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği ile bağlı Odalar Kamu kurumu niteliğinde olup, adı geçen Birlik veya bağlı alt oda başkanları ile yapılacak protokolleri imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi, “Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aşevinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilmesi ve Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli ve 30 sayılı kararı ile Belediye Başkanlığımız bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması sonucunda Belediyemiz teşkilat şeması güncellenmiş olup, bahse konu teşkilat şemasının onaylanması hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi, “2022-2023 yılında yatırım programına göre yapımına başlanılan ve başlanması planlanan projeler için İller Bankasından kredi kullanımı hususunun görüşülmesi.”

Kasım ayı meclis toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temennilerin ardından sona erecek.