#Turgutlu Belediye Meclisi 10 Maddeyi Karara Bağladı

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. İki ek gündem maddesiyle birlikte toplam 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın konuşmasıyla başladı.

Saltanatın kaldırılması ve Yeni Türk Harf Alfabesinin yıl dönümlerini kutlayan Başkan Çetin Akın, “Ülkemizin dört bir yanında yeni nesiller yetiştiren, aklın, bilimin ve bilginin ışığında çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken bir yandan da toplumumuzu geliştiren, güçlendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” sözleriyle de 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 84. yıl dönümü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan Başkan Akın, şu şekilde konuştu:

“84 yıldır her 10 Kasım’da dökülen gözyaşlarımızda, titreyen sesimizde, “keşke bir kez bile olsa O’nu görebilseydim” diye içten içe yakınmamızda saklıdır Atatürk. Fotoğraflarına her baktığımızda içimizde büyüyen heyecanda, özlemde, O’nun gibi bir lidere sahip olduğumuz için duyduğumuz kıvançta görürüz izlerini. Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde ayakları yere sağlam basan, güçlü kadınların gözlerinde görürüz O’nun cesaretini ve kararlılığını. Salıncakta sallandığı fotoğrafında ise masumluğunu, içtenliğini, samimiyetini… Kendi vatanımızda özgürce aldığımız her nefeste, kimsenin esareti ve boyunduruğu altında olmadan yaşadığımız her günde O’na teşekkür ederiz. Aradan geçen 84 yıla rağmen tüm dünyanın O’nun önünde hayranlıkla ve saygıyla eğildiğini bilmenin şerefiyle yaşarız. Hayatını adadığı ülkemize, kurduğu Cumhuriyet’e ve bizlere bıraktığı tüm emanetlere O’na duyduğumuz sonsuz sevgiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız, eşsiz deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 84. yılında sonsuz bir sevgi, özlem ve şükranla anıyorum.”

Başkan Çetin Akın konuşmasında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası ve Diş Hekimleri ile Şoförler Günlerine de yer verdi. Başkan Akın bununla birlikte Bülent Ecevit’i vefat yıl dönümü nedeniyle ve Kasım ayı içerisinde hayatını kaybeden değerli isimleri konuşmasında saygı ve rahmetle andı.

Kasım Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesinde, “2022 yılı Ekim ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli ve 84 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Selvitepe Mahallesi Pazar Yerinde Bulunan 2 adet tezgah tahsis ücretleri konulu komisyon raporu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli ve 83 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilmekte olan işletmelerin fiyat tarifesine yeni ürün eklenmesi konulu komisyon raporu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “13.10.2021 Tarihli 31627 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik gereğince; yıkılacak yapılara yönelik, yıkım ruhsatı düzenleme zorunluluğu getirilmesi kapsamında kesilecek olan Yıkım Ruhsatlarının harç bedellerinin belirlenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarihli ve 60 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Derbent Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu komisyon raporu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği ile bağlı Odalar Kamu kurumu niteliğinde olup, adı geçen Birlik veya bağlı alt oda başkanları ile yapılacak protokolleri imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu” görüşüldü ancak gündem maddesinin daha detaylı incelenmesi için ileri bir tarihe ertelenmesi ve gündemden çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi, “Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aşevinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilmesi ve Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli ve 30 sayılı kararı ile Belediye Başkanlığımız bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması sonucunda Belediyemiz teşkilat şeması güncellenmiş olup, bahse konu teşkilat şemasının onaylanması hususu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesi, “2022-2023 yılında yatırım programına göre yapımına başlanılan ve başlanması planlanan projeler için Banka kredisi kullanımı hususu” görüşüldü 14 kabul, 16 ret ve Cumhur İttifakı üyesi Hasan Buka’nın çekimser kalmasıyla gündem maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz 6. mıntıka sınırları içerisinde trafo alanı oluşturulmasına yönelik Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “Turgutlu Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine, İlçemiz Derbent Mahallesi sınırları içerisinde aile sağlığı merkezi alanına ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Derbent Mahallesinde Belediyemize ait yaklaşık 200 m2’lik taşınmazın aile sağlığı merkezi yapılması amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve hazırlanacak olan protokol için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu” görüşüldü oy birliğiyle kabul edildi.