#

Turgutlu Belediye Meclisi 13 Maddeyi Karara Bağladı

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapıldı. Haziran Ayı Meclis Toplantısında 3 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 13 madde görüşülüp karara bağlandı.

Haziran Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında haziran ayı içerisinde hayatını kaybeden isimleri andı. Liselere Geçiş Sınavı’na giren ve 18-19 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan bütün gençlere sınavlarında ve eğitim hayatları boyunca başarı dileklerini iletti. Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca Babalar Günü ve Emekliler Haftası’nı kutladı.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gündemin birinci maddesinde, “2022 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Belediyemiz İşletmelerindeki 2022 yılı içerisinde uygulanan mevcut fiyat listesindeki bazı kalemlerin; piyasadaki mal alım fiyatlarındaki artıştan dolayı düşük kaldığı müşahede edildiğinden, İşletme İştirakler Müdürlüğünün talebi ile fiyat düzenlemesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “06/04/2022 Tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz 5.Mıntıka 1630 ada 27, 28 parseller ve çevresi hakkında imar komisyonu tarafından hazırlanan 24/05/2022 tarih 2022/2 sayılı İmar Komisyon raporu” görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadroların ihdas edilerek oluşturulması ile ilgili olarak I Sayılı ihdas cetvelinin belirlenmesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “Pazar yerleri ücretlerinin yeniden güncellenmesi ve mevcut tarifede tahsis ücreti olarak geçen ibarenin pazar yeri katılım payı olarak değiştirilmesi için Tarife Komisyonuna havalesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilen Orta Park Kafeterya ve Restoranttaki mevcut fiyat listesi üzerinden öğrencilere belli bir indirim uygulanması için Tarife Komisyonuna havalesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “06/04/2022 Tarih ve 27 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Turbem Eğitim Merkezinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretlerinin belirlenmesi maksadıyla hazırlanan Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “2022 yılı Belediyemiz harcama birimlerinin ek ödenek taleplerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “Çepnidere Mahallesi kavşağında bulunan parka Şehit Polis Memuru Selami Dinç’in isminin verilmesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “Yiğitler Mah. Mert Sok. üzerinde bulunan çocuk parkına Şehit Adem Sığanık'ın isminin verilmesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “Aksa Manisa Doğalgaz Anonim Şirketinin 2022 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz’a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde muhtelif yol bağlantılarının, kavşakların, yol hattı ve kaldırımların halihazırda bulunan yollar ile uyumsuz olduğu ve bazı yol bağlantılarının araç ve yaya sirkülasyonu açısından engel teşkil ettiği belirlenmiş olup, daha sağlıklı yaya ve taşıt trafiğinin sürdürülebilmesi amacıyla belirlenen bağlantıların düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası hazırlatılmış olup, plan değişikliği için konunun İmar Komisyonuna havalesi” hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde, “Meclis üyeleri Semih Adıgüzel, Cem Yıldırancan, Olcay Özsürücü, İhsan Tuğrul Yüksel, Mustafa Yavaş, Ömer Sakı, Tanıl Sevenler, Serhat Seyhan, Hasan Koç, İbrahim Çevikbudakçı, Ferhat Yıldız, Nevin Baş, İbrahim Kara, İsmail Parmaksız ve Veysel Başcı’nın ilçemiz Son Sokağın isminin Fırat Yılmaz Çakıroğlu olarak değiştirilmesi konulu önerge” görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.