#

Turgutlu Belediye Meclisi 15 Maddeyi Karara Bağladı

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 15 madde görüşüp karara bağlandı.

Nisan ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü kutlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla millet iradesinin üstünde hiçbir güç olmadığını ifade etti. Başkan Çetin Akın, Tüm yurttaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.

Ramazan ayı ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, “Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nin Turgutlu’muza, ülkemize ve insanlık alemine sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor, bu mübarek ayda tutulan tüm oruçların ve edilen tüm duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Sabahattin Ali, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Alparslan Türkeş, Fevzi Çakmak, Turgut Özal, Atilla Özdemiroğlu, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur başta olmak üzere nisan ayında hayatını kaybeden isimleri andı. Başkan Çetin Akın, Dünya Otizm Farkındalık Günü, Dünya Sokak Hayvanları Günü, Avukatlar Günü, Polis Haftası, Öldürülen Gazeteciler Günü, Şehitler Haftası, Dünya Veteriner Hekimleri Gününe de konuşmasında yer verdi.

Nisan ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde 2022 yılı Mart ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, yeterlilik sayısı sağlandı. Gündemin üçüncü maddesinde Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Olcay Özsürücü oy çokluğu ile, Mustafa Yavaş ve Muhammet Naci Tunçel kura çekimi sonucunda seçildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar Komisyonuna 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Hasan Yaman, Hasan Buka, Ferhat Yıldız, Veysel Başcı ve Ahmet Orhan oy birliği ile seçildi. Gündemin beşinci maddesinde Plan-Bütçe Komisyonuna 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Hüseyin Maliz, İsmail Parmaksız, Ferhat Yıldız,İhsan Tuğrul Yüksel ve Ahmet Cüneyt Simav oy birliği ile seçildi. Gündemin altıncı maddesi, İhtisas Komisyonlarının kurulması ve üye sayılarının belirlenmesi hususunun görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi, İhtisas Komisyonlarına Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna Meclis Üyeleri Barış Erbaş, İbrahim Gökdere, Serhat Seyhan, Tanıl Sevenler ve Nevin Baş oy birliği ile seçildi. Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonuna Meclis Üyeleri İlhami Dinçer, Fehmi Gülen, Ömer Sakı, Olcay Özsürücü ve İhsan Tuğrul Yüksel oy birliği ile seçildi. Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonuna Meclis Üyeleri İlhami Dinçer, Hasan Koç, Nevin Baş, Ferhat Yıldız ve Ahmet Cüneyt Simav oy birliği ile seçildi. Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonuna Meclis Üyeleri Hasan Yaman, Barış Erbaş, Hasan Koç, Mustafa Yavaş ve Veysel Başcı oy birliği ile seçildi. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna Meclis Üyeleri İbrahim Gökdere, Barış Erbaş, Semih Adıgüzel, İsmail Parmaksız ve İhsan Tuğrul Yüksel oy birliği ile seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Meclis Üyeleri Hüseyin Maliz, Aydın Ercan, İbrahim Çevikbudakçı, İbrahim Kara ve Cem Yıldırancan seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna Meclis Üyeleri Aydın Ercan, İbrahim Gökdere, Hasan Buka, Veysel Başcı ve İhsan Tuğrul Yüksel oy birliği ile seçildi. Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Meclis Üyeleri Recep İşleyen, Cem Yıldırancan, Hasan Koç, İhsan Tuğrul Yüksel ve Muhammet Naci Tunçel oy birliği ile seçildi. Tarife Komisyonuna Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, Recep İşleyen, İbrahim Çevikbudakçı, İsmail Parmaksız ve Ömer Sakı oy birliği ile seçildi. Gündemin sekizinci maddesi, 01/03/2022 Tarih ve 13 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satışı yapılan ürünlere ait fiyat listesinin güncellenmesi konulu Tarife Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesi, 01.03.2022 tarihli ve 9 sayılı kararı ile Plan Bütçe komisyonuna havale edilen harcama birimlerinin 2022 yılı ek ödenek talepleri konulu Plan-Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesi, İlçemiz Irlamaz Spor Vadisindeki 2 adet halı sahanın kiracısı olan Tufan Ablak’ın; Belediye Encümeninin 22/02/2022 tarih ve 170 sayılı kararı ile aylık 4.050,00-TL kira bedeli belirlenerek 1 yıl süreyle uzatılmış olan kira sözleşmesinin, sahaların zemin ve çit duvarlarının uzun zamandır kullanıldığından yıpranmış durumda olduğu, zemin ve çit duvarlarının değiştirilmesi için yaklaşık 800.000,00-TL masraf çıktığı ve ihtiyaç duyulan yatırımları yapabilmek için 10 yıl süre ile uzatılması talebi gündemden oy birliği ile çıkarıldı. Gündemin on birinci maddesi, Turgutlu-Manisa Devlet Yolu, km:0+950.443 ve çevresinin düzenlenmesine yönelik Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesi, İlçemiz 5. mıntıka 1178 ada 34 parsel sayılı taşınmazın "Konut Alanından", "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2021 tarih 750 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları Turgutlu ilçesi5. Mıntıka Mahallesi, 1630 ada 27 ve 28 parsel sayılı taşınmazlarda Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ile Ticaret+Konut Alanının yer değiştirmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havalesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle komisyona havale edildi. Gündemin on dördüncü maddesi Belediyemize bağlı Turbem Dershanesinin 2022 - 2023 yılı kurs ücretlerinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu görüldü, oy birliği ile komisyona havaleGündemin on beşinci maddesi meclis üyelerince verildi. Hırsızlık olaylarına karşı verilen önerge oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.