Turgutlu Belediye Meclisi 2 Mayıs Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2 Mayıs Salı günü saat 18:00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği mayıs ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.

Mayıs ayı meclis toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “2022 Yılı Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “İlçemiz Bozkurt Mahallesi Konak-İnan-Güvercinlik sokakları üzerinde kurulacak olan Kapalı Cuma Pazar yeri ile ilgili olarak 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğine istinaden kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunun almış olduğu kararların görüşülmesi ve onayı.” Gündemin dördüncü maddesinde, “İlçemiz Bozkurt Mahallesi Konak-İnan-Güvercinlik sokakları üzerinde kurulacak olan Kapalı Cuma Pazar yerinde bulanan 20 adet dükkân (10,20 m2) ve 64 adet tezgâhın tahsis ücreti ile mevcut pazar yerinde bulunan ve taşınacak 119 adet tezgâh için harcamalara katılım payı ücretinin belirlenmesi maksadıyla konunun tarife komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde,” Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli ve 40 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen ‘Belediyemiz bünyesinde işletilmekte olan işletmelerin fiyat tarifelerinin güncellenmesi’ konulu Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.”

Gündemin altıncı maddesinde, “Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli ve 43 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen ‘Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi Kapsamında Kesilecek olan Harç Bedeli’ konulu Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “Belediye Başkanlığımıza devredilen Koza parkı otoparkı, Ergenekon Pazaryeri Otoparkı, Cumartesi Pazaryeri Otoparkı ve Belediyemiz tarafından işletilen Belediyemiz hizmet binasında bulunan otoparkın işletme sorumluluğu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması sebebiyle İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze ait Çalışma Yönetmeliğinde güncelleme yapılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz 920 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve Dalbahçe Mahallesi 113 ada 11, 12, 13, 14, 15 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi T.C. Turgutlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı:E-45762787-105.02-5949 28/04/2023 Konu :Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Katılımı 1/ 2 10. 11. amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz 4. Mıntıka 186 ada 1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 22, 23 parseller ve 187 ada 2, 3, 4, parsel sayılı taşınmazlar ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gündemin on birinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.