Turgutlu Belediye Meclisi 2 Temmuz Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2 Temmuz Salı günü saat 18:00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 7 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2024 yılı Haziran ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ ne bağlı tesislerde fiyat tarifelerinde değişiklik yapılması hususunun Plan-Bütçe Komisyonuna Sevkinin Görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “Mülkiyeti Belediyemize ait Urganlı ve Musacalı Mahallesinde bulunan kantarların Mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Mahalle Muhtarlarına 1 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “TUBAŞ VE TUR-KAP Belediyemize bağlı şirketlerde yapılacak olan genel kurullarda gündemdeki maddeleri karara bağlamak ve TUR-KAP Şirketinin ana sözleşmesinin 3. maddesi olan amaç konuya Madencilik, inşaat, Gıda İşletmeciliği ve Satışı, Otopark İşletmeciliği, Beton Santrali Kurulumu ve beton satışı, Asfalt Malzemesi İmalatı ve Satışı, Kum Çakıl Çimento alış-satış, Gayrimenkul Satış ve Kiralama, Petrol ürünleri ve Madeni Yağ alış-satışı, Otel Turizm-Kaplıca-Pansiyon-Devremülk hizmetleri, Tarım Ürünleri Üretimi Perakende Toptan alım-satımı, Hizmet alım ve satımı, Otopark ve Park İşletmesi eklemek üzere 8700039587 vergi numaralı Turgutlu Belediye Başkanlığı adına oy kullanmaya, Turgutlu Belediyesinin ortağı olduğu şirketlerde her hususta gerekli işlemleri yapmak üzere yetkili olmasına ve yönetim kuruluna Turgutlu Belediye Başkanlığı seçilmesi halinde Turgutlu Belediye Başkanlığı adına gerçek kişi temsilci olarak Çetin AKIN'a yetki verilmesi hususunun Görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “2024/8 Sayılı İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesinde, “İlçemiz 6. Mıntıka 2653 ada 7 parsel kuzeyinde bulunan Trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna Havalesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.