Turgutlu Belediye Meclisi 4 Temmuz Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 4 Temmuz Salı günü saat 18:00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 12 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Haziran ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “Ek Bütçe Talebi Hakkındaki Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Tarifesinde Yapılan Güncellemelere ait Tarife Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “Belediyemize Bağlı TURBEM Dershanesi Kurs Ücretlerinin Belirlenmesine Yönelik Tarife Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “İlçemiz Akçapınar Mahallesi 141 Ada 29 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin altıcı maddesinde, “5. Mıntıka 1738 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz ve Çevresinin Düzenlenmesine Yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Planı Hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “Göncüoğlu Seracılık Şirketinin Talebi doğrultusunda, Kira Sözleşme Süresinin Uzatılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz Subaşı Mahallesinde trafo alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hususunun İmar Komisyonuna havalesinin görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz kent merkezinin düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesinde, “Belediyemizce temin edilen, jeofizik ölçüm cihazlarının kullanılmasına yönelik, harç bedellerinin belirlenmesi amacıyla, Konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesinde, “İlçemiz Ergenekon Mh. İsmail Kırdar Sokak üzerinde bulunan 2539 ada ile 2542 ada arasında kalan park alanına Şehit Murat Yıldız isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin on ikinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.