#

Turgutlu Belediye Meclisi 6 Eylül Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 6 Eylül Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Eylül ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak da yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2022 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, 2023 yılı gelir tarifelerinin Tarife Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, 29/08/2022 tarih ve 817 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2023-2024-2025 yılı bütçesinin görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesinde 29.08.2022 tarih ve 819 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2023 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna Havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesinde 02.08.2022 Tarih ve 65 Sayılı Meclis Kararı ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havale edilen, “Turgutlu Belediyesi Sınırları İçerisindeki Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarına İlişkin Usul ve Esaslar” konulu 24.08.2022 tarihli Komisyon raporunun görüşülmesi.

Gündemin altıncı maddesi, İlçemiz Kayrak Mahallesi futbol sahası yanında bulunan mevcut çocuk oyun alanına Şehit Er Mestan Uysal’ın isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, İlçemiz 6. Mıntıka Mahallesinde bulunan 219 nolu sokağın, Eski Manisa Yolu ile 234 nolu sokak arasında kalan kısma Feray Kahyaoğlu sokak isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, 02.08.2022 Tarih ve 61 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen “İntifa Hakkı Verilmesi” konulu 08.08.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi İlçemiz Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak:14/Z01 Turgutlu adresinde “Lokanta” olarak faaliyet gösteren Gülter Demirdal’ın, İşyeri Ruhsatının “İçkili Lokanta” olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi, İlçemiz Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak No:1 Turgutlu adresinde “Lokanta” olarak faaliyet gösteren Vedat Ülker’in, işyeri ruhsatının “İçkili Lokanta” olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.

Eylül ayı meclis toplantısı gündemin on birinci ve son maddesi olan dilek ve temennilerin ardından sona erecek.