#

Turgutlu Belediye Meclisi 7 Şubat Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 7 Şubat Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Şubat Ayı Meclis Toplantısında 10 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Şubat Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2023 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, İlçemiz Urganlı Mahallesinde yapımı tamamlanan düğün salonunun işletmesinin mahalle muhtarına devri hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne aşevi devri ve Çocuk Kültür Merkezinin teslimi sonucunda güncellenen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, İlçemiz Turgutlu Devlet Hastanesi, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi ve Turgutlu Sağlık Hizmetlerini Yaptırma Yaşatma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile ilçemizde yaşayan engelli bireylerle ilgili olarak "Yeni Hayatlar Projesi" uygulamaya konulacağı ve engelli bireylerin evlerinden alınıp Toplum Ruh Sağlığı Merkezine taşınması için belediyemizden araç talebinde bulunduğundan, "Yeni Hayatlar Projesi" kapsamında hazırlanan protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Gündemin beşinci maddesi, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin talebi doğrultusunda, 18-25 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan Kuzey Makedonya gezisi için belediyemizden proje ortağı olunması ve mali destek sağlanması hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, 28.11.2022 tarihi itibari ile çalışmakta olan ve sözleşmesi devam eden sözleşmeli personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına atamaları yapılacağından Belediyemiz norm kadrosunda boş olan memur kadro değişiklik talebi ve personel grupları arası aktarma hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, İlçemiz Yunusdere Mahallesi Köy yerleşik alanında kalan 140 ada 15 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı bulunan 1005.00 m2 'Tarla' vasıflı taşınmazın taksim edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, Belediyemize ait 6. mıntıka 2572 ada 1 parselde bulunan Irlamaz Spor Alanı ile Avşar Mahallesi 3172 ada 1 parselde bulunan spor alanlarının Belediye Başkanlığımız tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 (onbeş) yıllığına tahsis edilmesi ve hazırlanacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi, Turgutlu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından, 4. Mıntıka 1099 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı onuncu ve gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.