Turgutlu Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantını Gerçekleştirecek
Turgutlu’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın, belediye meclisi üyeleriyle ilk toplantısını 10 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu belirlenen Turgutlu Belediye Meclisi ilk meclis toplantısını 10 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda yapacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Nisan Ayı Meclis Toplantısında 21 madde görülüp karara bağlanacak.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri ise şu şekilde:
Gündemin birinci maddesinde, “Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması” Gündemin ikinci maddesinde, “Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili ile 4 Meclis Kâtibinin (2 Asil, 2 Yedek) Seçilmesi” Gündemin üçüncü maddesinde, “3 Daimi Encümen Üyesi Seçimi” Gündemin dördüncü maddesinde, “İmar Komisyonuna 5 Üyenin Seçimi” Gündemin beşinci maddesinde, “Plan - Bütçe Komisyonlarına 5’er Üyenin Seçimi” Gündemin altıncı maddesinde, “Gediz Havzası İlleri Çevre Koruma Hizmet Birliğine 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi” Gündemin yedinci maddesinde, “Ege Belediyeler Birliğine 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi” Gündemin sekizinci maddesinde, “Tadilat Komisyonuna 1 Asil 1 Yedek, İlçe Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna 1 Üye ve İlçe Satış Komisyonuna 1 Üyenin Seçimi” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “2024 Yılı Meclis Toplantıları, Gün ve Yeri ile Aylık Tatilinin Belirlenmesinin Görüşülmesi” Gündemin onuncu maddesinde, “Belediye Memurları Yetkili Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi Yapılması için Belediye Başkanı Çetin AKIN'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi” Gündemin on birinci maddesinde, “Başkanın Senelik İzin Kullanımının Görüşülmesi” Gündemin on ikinci maddesinde, “Başkan Yardımcılarının Ödeneği ile Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Tespitinin Görüşülmesi” Gündemin on üçüncü maddesinde, “5393 sayılı Belediye kanununun 34. Maddesine istinaden satış işlemlerinin Belediye Encümenince yapılması kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi” Gündemin on dördüncü maddesinde, “ Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan; 5. mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2903 ada 12 parsel sayılı 286.03 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2903 ada 13 parsel sayılı 282.94 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2903 ada 14 parsel sayılı 284.74 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2903 ada 15 parsel sayılı 264.08 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, Atıl durumda olup, Belediyemize hiçbir ekonomik katkısı bulunmamakta olup, bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi kapsamında açık arttırma ihalesiyle satılıp, gelirinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için satış kararı alınması ve Belediyemiz Encümenine ihale ile satış yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi” Gündemin on beşinci maddesinde, “Belediye Başkanı Çetin AKIN'a Kredi Kullanım Yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi” Gündemin on altıncı maddesinde, “Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı sosyal tesisler ve Belediye çay ocağı mevcut fiyat tarifelerinin güncellenmesi amacıyla konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi hususunun Görüşülmesi” Gündemin on yedinci maddesinde, “İstiklal Mahallesi Ülkü Sokak (Koza Parkı Kavşağı)'ta bulunan parka Şehit Adem JASHARI isminin verilmesi hususunun görüşülmesi” Gündemin on sekizinci maddesinde, “Belediyenin Bağlı Olduğu Yetkili Sendikanın Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi” Gündemin on dokuzuncu maddesinde, “Bir Sonraki Seçim Dönemine Kadar, Meclis Toplantılarında görüntü ve ses kaydının alınması Hususunun Görüşülmesi” Gündemin yirminci maddesinde, “Başkanlık Makamının 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” Gündemin yirmi birinci maddesinde, “2023 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Üyelerine Bilgi Sunulması.”