#

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2 Ağustos Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2 Ağustos Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılacak olan ve 12 maddenin görüşüleceği ağustos ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Ağustos ayı meclis toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi "2022 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi “05.07.2022 Tarih ve 47 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘Fen İşleri Müdürlüğünün Gelir Tarifesi Kapsamın Bulunan Hizmetlerin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi’ konulu 25.07.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi “05.07.2022 Tarih ve 45 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘Orta Park Kafeterya ve Restorant’ta Öğrencilere Yönelik İndirim Uygulanması’ konulu 20.07.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesi “05.07.2022 Tarih ve 46 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘İşletme İştirakler Müdürlüğü Bünyesinde İşletilen Sosyal Tesislerinin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi’ konulu 20.07.2022 tarihli Komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi “05.07.2022 Tarih ve 49 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, “Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notlarının 46. maddesinde bulunan ‘.... Konut olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında kiremit çatı yapmak zorunludur’ ifadesinin değiştirilmesi konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.”

Gündemin altıncı maddesi “05.07.2022 Tarih ve 51 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, ‘Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi’ konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi “05.07.2022 Tarih ve 52 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, ‘İntifa Hakkı Verilmesi’ konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi “İlçemiz Ergenekon Mahallesinde yeni kullanıma açılan sokakların isimlerinin belirlenmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine sunulması hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesi “İhtiyaç duyulan 5'inci Dereceli 2 Adet Mühendis Kadrosunun 3'üncü Dereceli Mühendis Kadrosu ile değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesi “İlçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu sokakta yaptırılan Taziye evi ve Kültür Merkezi binamızda 2022 Eylül- Ekim aylarında Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açılıp faaliyete başlaması planlanmakta olup, bu merkeze kayıt yaptıracak çocuklarımızın kayıt-kurs ve bakım ücretlerinin belirlenmesi maksadıyla Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesi “İlçemizde at arabaları, iki veya üç tekerlekli araçlar ve hararlardan oluşan çekme el arabalarının denetim altına alınabilmesi maksadıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı genelgesinde belirtilen esaslar doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Usul ve esasların görüşülmesi için konunun Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gündemin on ikinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.