#

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 4 Ağustos Salı günü 18:00’da Eski Belediye Binasında yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Ağustos Ayı Meclis Toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Ağustos ayının birinci gündem maddesi; .2020 Temmuz ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi; Pençe - 3 harekâtı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak’ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur KARAKAYA' nın baba ocağı adresi olan Selvilitepe Mah. Gözde Sokak isminin “Şehit P. Uzm. Onb. Onur KARAKAYA” sokak olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi; Turgutlu Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği’nin kabulü hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi; İlçemiz 6.mıntıka 760 ada 30 parselde bulunan 60.650,53 m² yüz ölçümüne sahip olan ve 05/06/2012 tarih 56 sayılı karar ile Turgutlu Belediye Meclisimizce 1/1000 ölçekli uygulama revizyon İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğümüzün ortak şantiye alanı olarak kullanmakta olduğu alan 17/05/2012 tarihinde Maliye Hazinesine kayıtlı iken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devir edilmiştir. Bu amaçla, söz konusu 6.mıntıka 760 ada 30 parsel’de bulunan alanın 10 yıllığına kiralanması için Belediye Başkanımız Çetin Akın'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

Gündemin beşinci maddesi; 25/06/2010 tarihinde imzalanan Şehir Reklam Mobilyalarının ve reklam alanlarının münhasıran reklam amaçlı kullanım haklarına ilişkin ERA sözleşmesi 30/06/2020 tarihinde sona ermiş ve bu tarih itibariyle ihaleye konu olan Turgutlu Belediyesi sorumluluğunda bulunan reklam alanlarının kullanım haklarının tamamı Turgutlu Belediyesinin kullanımına geçmiştir. 5393 sayılı İlan Reklam Yönetmeliği ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununa göre billboard - raket fiyatlarının belirlenmesi gerektiğinden konunun Belediyemiz tarife komisyonuna sevk edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi; Belediyemizce yapılması planlanan sathi kaplama hizmet bedeli birim fiyatının belirlenmesi için konunun tarife komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi; İlçemiz Yedieylül Mahallesi 2787 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gündemin sekizinci ve son maddesi olan Dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.