#

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 4 Ekim Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, 4 Ekim Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek olan Ekim Ayı Meclis Toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, “2022 yılı Eylül ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 70 sayılı kararı ile belediyemizde kurulan tüm komisyonlara havale edilen 2023 Yılı Performans Programı komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 68 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen 2023 Yılı Gelir Tarifeleri komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesi, “Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli ve 69 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2023-2024-2025 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi, “Belediyemiz norm kadrosunda boş olan memur kadro değişiklik talebi ve personel grupları arası aktarma hususunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesi, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamasına ilişkin olarak Belediyemiz bünyesinde kurulacak komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi maksadıyla kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk esasları yönetmeliği hazırlanmış olup; bahse konu yönetmeliğin kabulü hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi, “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Ortapark Kafeterya ve Restorant, Ortapark Çay Bahçesi ve Belediye Çay Ocağındaki mevcut fiyat listelerine ilave olarak yeni ürün fiyatlarının eklenmesi hususu ile TURBEM Eğitim Merkezi’nde bulunan öğrenci kantininde satılacak ürünlerin fiyat listesinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi, “İlçemiz Selvilitepe Pazar yerinde bulunan ve tahsisi yapılmayan 2 adet tuhafiye ve 1 adet bakkaliye tezgâhlarının tahsis ücretlerinin belirlenmesi için konunun tarife komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi.”

Ekim Ayı Meclis Toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.