#

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 6 Ekim Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 6 Ekim Salı günü, saat 18:00’da Eski Belediye Binasında gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Ekim Ayı Meclis Toplantısında 10 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı ayrıca Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Ekim Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

“Gündemin birinci maddesi, 2020 Eylül ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 50 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Yılı Performans Programı komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarihli ve 51 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021-2023 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, Belediye Meclisimizin 01.09.2020 tarihli ve 49 sayılı kararı ile Gelir - Tarife Komisyonuna sevk edilen 2021 Yılı Gelir Tarifeleri komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, İlçemiz Subaşı mahallesi 349 ada 8 parsel numaralı taşınmazımız ile güney bitişiğinde yer alan park alanı arasında yer alan fiiliyattaki yaya yolunun imar planlarında işlenmesine yönelik yetkili Şehir Plancısına hazırlatmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan ilçemiz 6. Mıntıka 2686 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 3519,90 m2'ik kısmının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanından, Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na (Plan Paftaları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu) askı süreleri içerisinde yapılan itirazların Mekansal Planlar Yönetmeliği'nin 33. maddesi kapsamında değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.06.2020 tarih 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak yetkili Şehir Plancısına hazırlatmış olan ilçemiz 5.Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi), 1630 ada 27-28 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Ticaret+Konut Alanın yer değiştirmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi, Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 54 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi. Gündemin onuncu ve son maddesi ise Dilek ve Temenniler”