#

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1 Eylül Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1 Eylül Salı günü saat 18:00’da Eski Belediye Binasında gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Eylül Ayı Meclis Toplantısında 11 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak da yayınlanacak.

Eylül Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

“Gündemin birinci maddesi 2020 Ağustos ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu, Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve Trafik ve Ulaşım Komisyonlarına Meclis üyelerimizden müteşekkil, 1 yıl süreyle ve 5 kişiden oluşmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi Belediyemiz 2021 yılı Gelir Tarifelerinin komisyona sevk edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi 21/08/2020 tarih ve 898 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2021 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi 21/08/2020 tarih ve 901 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2021-2023 bütçesinin görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz Yedieylül Mahallesi 2787 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3116 ada 1 parselde kayıtlı Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ait 128188/591205 oranında hisse (1281,88 m2) ile İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3113 ada 5 parselde kayıtlı Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait 57058/363915 oranında hissenin (570,58 m2) Sınırlı Sorumlu Ki-Yap Küçük İşletmeler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin Genel Kurul kararına istinaden yapılan başvurusu ile 1 TL iz bedelle Turgutlu Belediye Başkanlığına satış işleminin yapılması hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesine istinaden hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife raporunun tarife komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi Dışişleri Bakanlığının 10/08/2020 tarih, 31438281 sayılı yazıları ve İçişleri Bakanlığının 2005/36 sayılı genelgesine istinaden, Belediyemiz ile Fransa’nın Chateaubriant Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması ve hazırlanacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Çetin AKIN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi İlçemiz Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak No:14/Z01 adresinde bulunan lokanta olarak faaliyet gösteren Gülter DEMİRAL’a ait işyeri ruhsatının şahsın talebi üzerine İçkili Lokanta olarak değiştirilmesi ve bahse konu işyerinin 14/10/1197 tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı :E-45762787-105.02-12757 28/08/2020 Konu :Eylül Ayı Meclis Toplantısı Katılımı (Düzeltme) 1/ 2 edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on birinci ve son maddesi ise Dilek ve temenniler.”