#

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında 11 Madde Görüşüldü

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan Eylül ayı meclis toplantısında bir ek gündem maddesiyle birlikte 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

Eylül ayı meclis toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında 7 Eylül Turgutlu’nun kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü şu sözlerle kutladı:

“7 Eylül 1922, Turgutlu’da hayatın yeniden doğduğu, özgürlüğüne kavuştuğu tarih oldu. Bazı kişilerin iddialarının aksine şehirlerin kurtuluşlarının yıl dönümleri geçmişimizi, hangi şartlar altında bu toprakların vatan haline geldiğini hatırlamamız için çok özel ve gurur verici günlerdir. Bu sene 100. Yıl sevincini yaşadığımız Turgutlu’muzun ve Manisa’mızın kurtuluşunun yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da şerefle, mutlulukla, gururla hep birlikte kutlayacağız.”

Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nin 99. Yılını, İzmir’in kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü, 19 Eylül Gaziler Günü’nü, Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı’nı, Zabıta Haftası’nı, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını, 26 Eylül Dil Bayramı ile 25 Eylül Eczacılık Günü’nü de kutladı.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesinde, “2022 yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “2023 yılı gelir tarifelerinin Tarife Komisyonuna sevki hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “29/08/2022 tarih ve 817 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2023-2024-2025 yılı bütçesinin görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “29.08.2022 tarih ve 819 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2023 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna Havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “02.08.2022 Tarih ve 65 Sayılı Meclis Kararı ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havale edilen, ‘Turgutlu Belediyesi Sınırları İçerisindeki Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarına İlişkin Usul ve Esaslar’ konulu 24.08.2022 tarihli Komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “İlçemiz Kayrak Mahallesi futbol sahası yanında bulunan mevcut çocuk oyun alanına Şehit Er Mestan Uysal’ın isminin verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, “İlçemiz 6. Mıntıka Mahallesinde bulunan 219 nolu sokağın, Eski Manisa Yolu ile 234 nolu sokak arasında kalan kısma Feray Kahyaoğlu sokak isminin verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “02.08.2022 Tarih ve 61 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ‘İntifa Hakkı Verilmesi’ konulu 08.08.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak:14/Z01 Turgutlu adresinde ‘Lokanta’ olarak faaliyet gösteren Gülter Demirdal’ın, İşyeri Ruhsatının ‘İçkili Lokanta’ olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu görüşüldü, oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak No:1 Turgutlu adresinde ‘Lokanta’ olarak faaliyet gösteren Vedat Ülker’in, işyeri ruhsatının ‘İçkili Lokanta’ olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu görüşüldü, oy çokluğuyla reddedildi.

Gündemin on birinci maddesinde, “Urganlı-Gökkaya arasında bulunan 4000 metrelik yolun 2000 metresi Turgutlu Belediyesi sınırları içinde, 2000 metresi Ahmetli Belediyesi sınırları içinde kaldığı, Turgutlu Belediyesi sınırları içinde kalan yolun Asfalt Sathi kaplama yapımına başlanacağından 08.08.2022 tarih ve 3996 sayılı yazı ile Ahmetli Belediye Başkanlığı kendi sınırları içinde kalan bölümünde Turgutlu Belediyesi imkanlarıyla yapılması talebinde bulunduğundan Yol bütünlüğünün bozulmaması amacıyla Ahmetli Belediyesi sınırları içinde kalan 2000 metrelik yolun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğinde belediyemizce bedelsiz yapılması hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.