#

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı 1 Haziran Salı Günü Yapılacak

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı 1 Haziran Salı günü saat 18:00’de Eski Belediye Binasında gerçekleşecek. Haziran Ayı Meclis Toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılacak olan Haziran Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi 2021 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBEM dershanesi 2021-2022 yılı kurs ücretleri hakkında tarife komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Orta Park kafeteryada menüde olan ve menüye yeni eklenen tatlı fiyatları hakkında tarife komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi İlçemiz Çepnidere Mahallesi 2153 ada 3 parsel ve 2991 ada 1 parsellerde bulunan KÜTAŞ Tarım Ürünleri Dış Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi görüşülmesi.Gündemin beşinci maddesi Turgutlu İlçesi Bozkurt Mahallesi 2244 ada 1, 7, 8 ve 12 parsel nolu, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Bölgesel Otopark ve Pazar Yeri alanında kalan taşınmazların, Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile otopark görev ve yetkileri ilçe belediyelerine verilmiş bulunduğundan, kamulaştırma yetkisi ve işlemlerine ilişkin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediye Başkanlığımız arasında hazırlanan protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan projelerde kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanununun 68. Maddesinin (e) bendi gereği, 10.000.000,00 TL kredi kullanımı için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi İlçemiz 6. Mıntıka 2686 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilecek ve 22 adet bağımsız bölümden oluşacak ticari işyerlerinin 1 ve 22 nolu bağımsız bölümlerin Turgutlu Belediyesinde kalacak şekilde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu toplam 20 adet bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesi gereği satış ve takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı sekizinci ve son madde olan Dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.