#

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2 Kasım Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2 Kasım Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında toplanacak olan Turgutlu Belediyesi Meclisinin Kasım ayı toplantısında 6 madde görüşülüp karara bağlanacak. Kasım ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Kasım ayı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birincisi maddesi, 2021 yılı Ekim ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, 07/03/2017 tarihli ve 13 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilen Akçakmak Yolu, Yedi Eylül Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi ve Piyaleoğlu Caddesi ile imar planımızda şehir içinde bulunan ve genişliği 18 metreyi aşan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan diğer cadde ve sokaklar ile yine imar planınında görülen fakat fiilen halen açılmamış da olsa ileride açılması muhtelif olacak 18 metreden geniş cadde ve sokakların görev ve sorumluluk alanlarının Turgutlu Belediyesine devri hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, 05/10/2021 tarihli 73 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Turgutlu ilçesi 9. Mıntıka 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, İlçemiz Irlamaz Mahallesi 2804 - 2806 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 adalar arasında kalan park alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, İlçemiz Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak No:1 Turgutlu adresinde “Lokanta” olarak faaliyet gösteren Vedat Ülker’in, İşyeri Ruhsatının “İçkili Lokanta” olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı altıncı ve son madde olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.