#

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 1 Mart Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 1 Mart Salı günü saat 18:00’da Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek olan Mart Ayı Meclis Toplantısında altı madde görüşülüp karara bağlanacak. Mart Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2022 yılı Şubat ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, 2022 yılı Belediyemiz harcama birimlerinin ek ödenek taleplerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadroların ihdas edilerek oluşturulması ile ilgili olarak I Sayılı ihdas cetvelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, Derbent Mahallesi içerisinden geçen E-96 karayolu boyunca ana yol, yan yol, kavşak ve bağlantı noktalarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Ergenekon Mahallesi Sıtkı Evin Sokak ile İlker Sokak kesişiminde bulunan parka Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca’nın (Toprak Dede) isminin verilmesi ve Ergenekon Mahallesi Osman Sümer Sokak ile Halil Esendağ Sokak kesişiminde bulunan parka ilçemizin önde gelen sevilen simalarından olan doğa dostu Muammer Arabulan’ın isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

Mart Ayı Meclis Toplantısı gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temennilerin ardından sona erecek.