#

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 2 Mart Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı 2 Mart Salı günü, saat 18:00’da Eski Belediye Binasında yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek mart ayı meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Mart ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Mart ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Şubat ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama imar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik gelen itirazların tekrardan değerlendirilerek Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.01.2021 tarih 2021/12 sayılı kararında belirtilen kıstaslar kapsamında Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin talebi üzerine, Subaşı Mahallesi Hal Sokak’ta (Hacı Ramazan Camii) Güney Kısmı E-96 Asfaltı tarafında, Belediyemizce yapımı tamamlanmak üzere olan parka “Gaziler Parkı” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi Turgutlu İlave ve Uygulama Revizyon İmar Plan Notları 4. maddesi 2. Paragrafında belirtilen "Sahaya özel zemin davranış analizi gerektiren bölge" ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılması hususunun İmar Komisyonuna sevkinin görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.