Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 2 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, “2024 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetine 4 Asil ve 4 Yedek üyenin belirlenmesi” görüşüldü, Belediye Başkanı Çetin Akın, Gülay Dönmez, Hüseyin Maliz, Çağdan Erim asil, Engin Demirdal, Ali Rıza Kıran, Onur Bircan, Remzi Çizmeci yedek olarak oy çokluğuyla seçildi.  Gündemin üçüncü maddesinde, “Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2024 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin AKIN'a, yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “ Plan ve Bütçe Komisyon Raporu hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “ İlçemiz 6. mıntıka 762 ada 26 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan değişikliği işleminin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “ İlçemiz Yıldırım Mahallesi 1454 ada 11 parselin batısında bulunan park alanında trafo oluşturulması ve Yıldırım Mahallesi 639 ada 2 parselde bulunan park alanının büyütülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “ İlçemiz 6. mıntıka 3110 ada1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile 9. mıntıka 2534 ada 12 parsel sayılı taşınmaza yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “Özyurt Mahallesi Şehitler Yolu ile Ceylan Sokak kesişiminde bulunan park alanına küçük yaşlarda Turgutluya yerleşmiş olan 14 Ağustos 1974 tarihinde 2.Kıbrıs Barış Harekâtında Şehit olan ''Şehit Yusuf Şahin" isminin verilmesini hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “ 24.04.2024 tarihinde vefat eden Belediyemiz personeli Yusuf BULUT'un isminin yaşatılması amacıyla, İlçemiz 2572 Ada üzerinde bulunan Turgutluspor Sosyal Tesislerinin isminin "Irlamaz Yusuf BULUT Sosyal Tesisleri" olarak değiştirilmesi hususu” meclisimizce görüşülmüş olup, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanın önerisi doğrultusunda 2572 ada üzerinde bulunan 4 nolu Amatör Spor Külüplerinin müsabakalarının oynandığı halı sahaya YUSUF BULUT isminin verilmesi hususu oylandı, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde yer alan, “Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetleri Seçimleri” Mayıs Meclis Toplantısının ikinci oturumunda 9 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’de yapılacaktır. Gündemin on ikinci maddesinde, “İlçemiz 6. mıntıka 2686 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen ticari işyerlerinden 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesi gereği satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde, “Belediyemiz tarafından 2024 yılında uyguladığımız Gelir Tarifelerinin güncellenmesi zaruri olduğundan yeniden tarifelerin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gündemin on dördüncü ve son maddesi olan dilek temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Siyasi rekabeti bir kenara bırakmalıyız”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mayıs Ayı Meclis Toplantısında gündemin sekizinci maddesi olan “İlçemiz 6. mıntıka 3110 ada1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile 9. mıntıka 2534 ada 12 parsel sayılı taşınmaza yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi” maddesinin Cumhur İttifakı üyelerinin hayır oyu kullanmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Başkan Çetin Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi rekabeti bir kenara bırakmalıyız! Biz; Turgutlu'muzda yapacağımız yeni imar uygulamalarıyla projeler kazandırmayı ve hayata geçireceğimiz projeler sayesinde bahsi geçen bölgemizi kalkındırmayı düşünürken maalesef hayır oyu kullanan meclis üyelerimiz kentimizin yararını düşünmedi. Elbette anlaşmazlıklar olabilir, tartışabiliriz ancak bu güzel kentin yararına olacak tüm çalışmalarda uzlaşılmalı ve Turgutlu halkının lehine kararlar vermeliyiz”

Size ihanet edene iş vermeye devam eder misiniz?”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Meclis sonunda dilek temenniler bölümünde MHP Turgutlu Belediyesi Şehir Meclis üyesi Erhan Diler’in sorusu üzerine açıklama yapan Çetin Akın iddialar hakkında cevap verdi.

Turgutlu Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, “Bu memlekette 30 sene sonra ekibimizle birlikte seçim kazandık. Hiçbir arkadaşımızı 5 yıl boyunca işten çıkarmadık. Bunu gururla anlattım her gittim yerde. Mesai arkadaşlarıma, seçim sürecinde sizi mitinglere çağırırsam bana bile gelmeyeceksiniz dedim. Hepiniz ekmeğinize bakın, hepinizin gönlünde bir aslan yatar, istediğiniz partiye gider oy verirsiniz dedim. Bir kişiyi bile benim mitingime geleceksiniz diye zorlamadım. Benim işe aldığım adam belediyenin bilgisayarında rakibimin sosyal medyasını yönetiyor. Hepsinin fotoğraflarını ve belgelerini gösterebiliriz. Bana gelen dedikodularla iş yapsaydım şu ana kadar 70-80 tane arkadaşı işten çıkarırdım. Size ihanet edene iş vermeye devam eder misiniz? Bana ihanet eden herkese ihanet eder, bunu unutmayın. Bu el koyduğum belediyenin bilgisayarı. Siz tutar mıydınız işte? Her şeye rağmen adaletli davranıyorum. İşte çıkarılan 19 kişinin 19'unun da belgeleri var. Sizlerin geçmiş dönemlerde yaptıklarınızı ben yapmadım, yapmamaya da devam edeceğim” dedi.